1. Drove to Odawara - Hakone Tozan Railway to Gora - Jay Sottolano